Chồm hai slip hả - Đoàn Bắc Kạn

0

Playlists

Loading...
CHỒM HAI SLÍP HẢ

Slíp hả hai óoc chỏi lủng loàng
Hai lủng chỏi noọng nàng oóc liểu
Chài óoc tàng hăn noọng nhúm khua

Chài ơi, rườn dú xẩư lủ quây
Cằm phuối cạ đây lủ loạng
Sle hẩu noọng khôm khỏ nghỉ lai
Chài điêp noọng lủ hai nưa phạ?

Rườn chài nhằng khỏ khát lẳm lai
Slửa khát chẳng cần phung noọng ới
Chài lẻ cần bấu ước mòn lăng
Ước đảy noọng và căn mừa nả

Slíp tởi noọng khôm khỏ khẳm nâư
Duyên tua cần chắc quây lủ xẩư
Phuốj mà hăn nả xấu chài ơi ớ ờ ơ...
Vằn hâư chăn mì tối chài ới ớ ờ ơ

Noọng ơi, noọng dá nghị lăng lai
Slim lầu mần bằng hai slip hả á ơi
Noọng ơi mừa dá nghị mòn lăng
Hình vạ bóng chài nhằng chứ mại ơi

Chài ơi chứ thâng chài noọng tốc nặm tha
Chứ pày đú chài mà cảng cỏ
Sle hẩư noọng khôm khỏ khặm nâư
Chài dú xẩư lủ quây chài no

Mì slương lầu cỏi cạ pày lăng
Chài vạ noọng chồm hai dung dăng
Slương căn chứ ngày ngạy chang slẩy chang slim
Pi vạ noọng hẹn ước pày lăng

Trăng rằm tỏa soi sáng quê hương
Ánh trăng soi em đường dạo bước
Anh cùng em về hẹn ước đôi ta

Quê anh gần hay xa anh ơi
Anh nói lời giả dối hay sao
Cho lòng em xôn sao khó nghĩ
Yêu người hay là có ý với chăng

Thương nhau mình thề rằng hẹn ước
Anh cùng em sao được kết đôi
Thương sao ta được ngồi trên đó
Trăng rằm sáng tỏ tỏa khắc trần gian